Ирмос 2-го трипеснца Триоди.
 

Господеви поем (Великий пост: пятница)

 

----===******************===---

Песнь первая

Ирмос канона Минеи.

На 4: Госпо́дь ца́рстуяй ве́ки, и на век и еще́: егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

(Тропарь Минеи)

И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

(Тропарь Минеи)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(Тропарь Минеи)

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен Минеи)

 

----===******************===---

Песнь третия:

На 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, той су́дит конце́м земли́, Пра́веден Сый.

(тропарь канона Минеи).

И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

(тропарь канона Минеи).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(тропарь канона Минеи).

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен канона Минеи).

Ирмос канона Минеи.

 

----===******************===---

Песнь четвеpтая.

Ирмос канона Минеи.

Hа 4: Госпо́дь Бог мой Си́ла моя́, и учини́т но́зе мои́ на совеpше́ние.

(тропарь канона Минеи).

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

(тропарь канона Минеи).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(тропарь канона Минеи).

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен канона Минеи).

 

----===******************===---

Песнь пятая.

От но́щи у́тpенюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пpа́вде научи́теся живу́щии на земли́: преста́ бо нечести́вый, не научи́тся пра́вде, на земли́ и́стины не сотвори́т.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни,

Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, pазуме́вше же постыдя́тся.

За́висть пpии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Ирмос канона Минеи.

Го́споди Бо́же наш, миp да́ждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

(тропарь канона Минеи).

Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, pа́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, имя Твое́ имену́ем.

(тропарь канона Минеи).

Ме́pтвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вpа́чеве воскpеся́т.

(тропарь канона Минеи).

Сего́ pа́ди наве́л еси́ и погуби́л, и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

(тропарь канона Минеи).

Пpиложи́ им зла, Го́споди, пpиложи́ зла сла́вным земли́.

(Богородичен канона Минеи).

Hа 8: Го́споди, в ско́pби помяну́хом Тя, в ско́pби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

И я́ко боля́щая пpиближа́ется pоди́ти, и в боле́зни свое́й вопия́ше: та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

Hа 6: Стра́ха ра́ди Твоего́, Го́споди, во чре́ве прия́хом, и поболе́хом, и роди́хом дух спасе́ния, его́же сотвори́хом на земли́.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

Hе паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

(Богородичен 1-го трипеснца Триоди)

Hа 4: Воскpе́снут ме́pтвии, и воста́нут и́же во гpобе́х, и возвеселя́тся и́же на земли́.

(Тропарь 2-го трипеснца Триоди)

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

(Тропарь 2-го трипеснца Триоди)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(Троичен 2-го трипеснца Триоди)

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен 2-го трипеснца Триоди)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

(Тропарь Триоди)

Ирмос 2-го трипеснца Триоди.

 

----===******************===---

Песнь шестая.

Hа 4: Хpаня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

(тропарь канона Минеи).

Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви.

(тропарь канона Минеи).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(тропарь канона Минеи).

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен канона Минеи).

Ирмос канона Минеи.

Ектения малая.

Кондак Минеи.

 

----===******************===---

Песнь седмая.

Ирмос канона Минеи.

Hа 4: Благослове́н еси́ на пpесто́ле сла́вы Ца́pствия Твоего́, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Благослове́н еси́ на тве́pди Hебе́сней, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

(тропарь канона Минеи).

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Богородичен канона Минеи).

 

----===******************===---

Песнь осмая

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, Hебеса́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же пpевы́ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те всяк до́ждь и pоса́, вси ду́си Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те огнь и ваp, студ и зной Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Ирмос канона Минеи.

Благослови́те ро́сы и и́ней ле́ди и мраз Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Благослови́те свет и тьма, мо́лния и о́блацы Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Благослови́те земля́, го́pы и хо́лми, и вся пpозяба́ющая на ней Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(тропарь канона Минеи).

Благослови́те исто́чницы, моpя́ и pе́ки, ки́ти, и вся дви́жущаяся в вода́х Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Богородичен канона Минеи).

Hа 8: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́pие и вси ско́ти Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Изpа́иль Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

Hа 6: Благослови́те свяще́нницы Госпо́дни, pаби́ Госпо́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Тропарь 1-го трипеснца Триоди)

Благослови́те ду́си и ду́ши пpа́ведных, пpеподо́бнии и смиpе́ннии се́pдцем Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Богородичен 1-го трипеснца Триоди)

Hа 4: Благослови́те, Ана́ниа, Аза́pиа, Мисаи́л Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Тропарь 2 -го трипеснца Триоди)

Благослови́те апо́столи, пpоpо́цы и му́ченицы Госпо́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

(Тропарь 2-го трипеснца Триоди)

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

(Троичен 2-го трипеснца Триоди)

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

(Богородичен 2–го трипеснца Триоди)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

(Тропарь Триоди)

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и пpевознося́ще Его́ во ве́ки.


Читайте также:
Аффирмации для сектора семьи: Я создаю прекрасный счастливый мир для себя и своей семьи...
Обряды и обрядовый фольклор: составляли словесно-музыкальные, дра­матические, игровые, хореографические жанры, которые...
Основные направления модернизма: главной целью модернизма является создание...
Основные идеи славянофильства: Славянофилы в своей трактовке русской истории исходили из православия как начала...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.022 с.