Поселение в общежитие № 12 на 2019-2020 учебный год
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Поселение в общежитие №14 на 2019-2020 учебный год

Ф.И.О Курс, группа Ф.И.О Курс, группа Ф.И.О. Курс, группа
7 этаж
Блок 701
Комната 1 Комната 2      
  Лапец О.М. 2-1   Мигунько А.Ю. 4-4      
  Стрекач Е.Г. 2-2   Иванова Т.С. 4-1      
  Богачева Е.В. 2-1            
Блок 702
Комната 1 Комната 2      
  Горлевская В.В. 3-1   Хаустова В.Ю. 2-1      
  Гончарова Е.А. 3-1   Асипович О.О. 2-1      
        Мычкова Д.В. 3-2      
Блок 703
Комната 1 Комната 2      
  Волуевич А.С. 3-2   Кирченко М.Р. 3-2      
  Еростенко Е.В. 3-2   Юрковец А.В. 3-2      
  Девяткова М.М. 3-2   Никонова А.С. 3-2      
Блок 704
Комната 1 Комната 2      
  Кривоблоцкая А.А. 2-2   Гайдаренко А.Э. 2-2      
  Мшар И.Ю. 2-2   Кузьмич Г.Д. 2-2      
  Серая М.И. 2-2   Климова Л.С. 2-2      
Блок 705
Комната 1 Комната 2      
  Башаркевич А.А. 4-4   Волосач О.Ю. 3-4      
  Кудина Е.А. 3-4   Смирнягина А.В. 3-4      
        Менчиц Т.Р. 3-4      
Блок 706
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Кушпет В.М. 3-4   Латышевич А.А. 3-2   Беляцкий Н.Г. 4-2
  Лобан А.Г. 3-5   Равино М.А. 3-2   Тиняков Т.В. 3-1
Блок 707
Комната 1 Комната 2      
  Иванов Р.А. 3-2   Воробьев С.С. 3-1      
  Боровиков М.Н. 3-1   Казеко Д.В. 3-2      
  Клименков Д.А. 3-2   Беззубенко В.И. 3-2      
Блок 708
Комната 1 Комната 2      
  Блиндерова А.А. 3-1   Мазанович А.С. 4-2      
  Бугаева В.В. 3-1   Жукова Ю.Н 4-2      
  Поджарая В.А. 2-4   Бурделёва Е.И. 4-2      

 

Блок 709
Комната 1 Комната 2      
  Михно К.Г. 2-5   Деменкова О.М. 2-5      
  Кулешова В.А. 2-5   Прусская А.В. 2-5      
  Кирилова В.С. 2-5   Шиханцова Д.А. 2-5      
Блок 710
Комната 1 Комната 2      
  Концевая Е.Н. 2-5   Дадуш Д.И. 2-5      
  Соловьева И.А. 2-5   Воронова А.В. 2-5      
  Сивуха А.Ю. 2-5   Белаш А.М. 2-5      
Блок 711
Комната 1 Комната 2      
  Конончук Е.В. 2-4   Езепчук Я.М. 2-4      
  Кричина С.Д. 2-4   Якушевич Е.А. 2-4      
  Молчанская А.А. 2-4            
Блок 712
Комната 1 Комната 2      
  Шафранская В.А. 2-2   Карганович Д.В. 2-1      
  Алейник Л.А. 2-1   Орешкова А.А. 2-2      
        Новикова Д.С. 2-4      
Блок 713
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Карцева К.С. 2-1   Шоть В.М. 2-1   Андрейченко С.В. 2-1
        Чеча Д.С. 2-1   Савина А.А. 2-1
Блок 714
Комната 1 Комната 2      
  Лешкова К.А. 2-2   Власенко М.С. 2-1      
  Аладьева А.А. 2-2   Алешко Ю.О. 2-1      
        Дикович В.В. 2-2      
Блок 715
Комната 1 Комната 2      
  Курчанкова Я.Ю. 2-1   Сетун А.П. 2-2      
  Тереня А.В. 2-2   Галкина А.С. 2-2      
  Морова В.Д. 2-1   Шепель А.М. 3-1      
Блок 716
Комната 1 Комната 2      
  Тарасюк Е.В. 3-5   Копачев В.В. 3-5      
  Юшкевич А.П. 3-5   Волох П.С. 3-5      
  Танеев А.Н. 3-5   Воробьев Ф.Ю. 3-5      
Блок 717
Комната 1 Комната 2      
  Шерстнева Е.А. 4-2   Сотникова С.А. 4-2      
  Блыш А.В. 4-2   Станкевич Т.И. 4-2      
  Желенговская Е.Н. 2-4            
Блок 718
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Карпенко А.И 3-2   Рабчикова И.Ф. 3-1   Сёмчина Д.В. 3-4
  Лукашевич Е.А. 3-1   Куприянова Е.И. 3-1      

 

8 этаж
Блок 801
Комната 1 Комната 2      
  Парчевский И.А. 1-2   Матузов Е.А. 1-2      
  Бандик П.В. 1-2   Зенько И.А. 1-3      
  Берестень Д.С. 1-2            
Блок 802
Комната 1 Комната 2      
  Грушевич А.В. 1-1   Хирса Р.А. 1-2      
  Ратомский Д.В. 1-3   Стишенок В.Г. 1-2      
        Парфенюк И.А. 1-2      
Блок 803
Комната 1 Комната 2      
  Гнеденко М.Н. 1-3   Ефименко А.В. 1-3      
  Ковалькова Е.Б. 1-3   Богданова Ю.А. 1-2      
  Бондарькова Д.В. 1-4   Цацарина В.В. 1-4      
Блок 804
Комната 1 Комната 2  
  Бондаренко А.А. 1-5   Столярова В.А. 1-5      
  Голяченко А.Н. 1-5   Черная Е.С. 1-5      
  Рубцова А.О. 1-5   Чернухо Д.С. 1-5      
Блок 805
Комната 1 Комната 2      
  Ярошевич Т.С. 1-1   Лопушкова Я.А. 1-1      
  Климович А.Д. 1-3   Лукьянцева М.И. 1-1      
  Аксёнова А.Н. 1-1   Русецкая Т.А. 1-1      
Блок 806
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Мазейко В.Д, 2-1   Чернявский А.Д. 2-2   Дорогокупец Д.А. 2-1
  Самец В.Г. 2-1   Миронов В.А. 2-2   Ивашков В.П. 2-5
Блок 807
Комната 1 Комната 2      
  Титаренко В.М. 1-3   Тихоненко А.С. 1-2      
  Волошина Т.В. 1-3   Моховикова А.А. 1-2      
  Зарецкая Е.С. 1-3   Кутырёва К.Н. 1-2      
Блок 808
Комната 1 Комната 2      
  Будкевич Ю.Н. 1-2   Ермалинская Е.С. 1-2      
  Горовая И.Ю. 1-2   Калёнова М.В. 1-2      
  Демидчик В.В. 1-2   Пожарская А.И. 1-2      
Блок 809
Комната 1 Комната 2  
  Завадский Н.В. 1-1   Плетнев С.Н. 3-5      
  Котов Н.А. 1-3   Трынко М.В. 2-5      
  Рогожинский В.М. 1-3   Чернявский Д.А. 2-5      
Блок 810
Комната 1 Комната 2  
  Лицкевич Н.А. 1-3   Соколовский И.А. 1-1      
  Челочев А.В. 1-3   Гончаренко В.И. 1-1      
  Авижа А.А. 1-1   Воробьев Д.С. 1-1      
                   

 

Блок 811
Комната 1 Комната 2      
  Ларионова А.А. 1-3   Романенко Е.Д. 1-2      
  Шалыгина Л.Д. 1-3   Шевченко А.Д. 1-2      
  Бобыш Е.Н. 1-3            
Блок 812
Комната 1 Комната 2      
  Татаринович Е.А. 1-1   Галушко М.В. 1-3      
  Янченко А.И. 1-1   Зыбина Д.Д. 1-3      
        Селюкова К.А. 1-3      
Блок 813
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Дмитриева М.Ю. 2-2   Носова Я.Э. 2-2   Нестеренко Е.Ю. 3-5
  Листратенко Е.В. 2-1   Плива Е.В. 2-2      
Блок 814
Комната 1 Комната 2  
  Благуш А.С. 1-1   Кринка Э.В. 1-1      
  Вятоха К.С. 1-1   Мюкейчик Е.И. 1-1      
        Федористова К.А. 1-1      
Блок 815
Комната 1 Комната 2      
  Горянская С.В. 1-4   Сачнёва В.И. 1-4      
  Смолякова А.А. 1-4   Довбенко Я.И. 1-4      
  Плехневич А.Ю. 1-4   Соловьёва М.В. 1-4      
Блок 816
Комната 1 Комната 2  
  Андреев И.А. 1-5   Ласкорунский В.А. 1-5      
  Баталешко И.И. 1-5   Рабкевич А.А. 1-5      
  Казимирский В.А. 1-5   Снипич Д.Л. 1-5      
Блок 817
Комната 1 Комната 2      
  Лобан А.И. 1-5   Ковалевский М.Д. 1-5      
  Куц М.С. 1-5   Лопатин Н.А. 1-5      
  Скрипченко Н.С. 1-5            
Блок 818
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Москаленко К.А. 1-5   Вишняк Р.П. 1-5   Фицнер В. 2-5
  Голубенец К.В. 1-5   Капаев М.А. 1-5      
9 этаж
Блок 905
Комната 1 Комната 2      
  Журавков А.Ю. 4-2   Лелеш И.И. 4-4      
  Койкой И.Д. 3-1   Романюк Н.С. 4-4      
  Пырко А.А. 3-1   Сулавко Е.М. 4-2      
Блок 906
Комната 1 Комната 2 Комната 3
  Максимович Ю.Н. 4-1   Волк А.В. 4-4   Гороховик А.А. 4-2
  Никончук В.А. 4-1   Мазейко Ю.Д. 4-4   Абрамчук К.Ю. 2-4
Блок 907
Комната 1 Комната 2      
  Жевнерович К.Н. 4-2   Кунцевич В.А. 4-1      
  Шакун В.А. 4-1   Ширинов Ш.Р. 4-2      
  Седнев Е.И. 4-1   Шавлинский В.Л. 4-1      
Блок 908
Комната 1 Комната 2      
  Овчинникова А.В. 2-5   Красникова А.В. 2-5      
  Хазова В.А. 2-5   Де Соуза Гонсалвеш К.К. 2-5      
  Дулеева Е.А. 2-5   Силивонец Ю.В. 2-5      
Блок 916
Комната 1 Комната 2      
  Акулович К.Ю. 3-5   Фёдоров В.Ю. 3-5      
  Березнев Р.А. 3-5   Морозов В.В. 3-5      
  Кульманский И.А. 3-5   Сапажков Д.А. 3-5      
Блок 917
Комната 1 Комната 2  
  Шубина О.А. 3-2   Пасикова И.Н. 4-2      
  Авдеева К.В. 3-1   Киселёва А.Е. 4-1      
  Ржеутская Е.В. 3-1            
Блок 918
Комната 1 Комната 2   Комната 3
  Мироненко В.С. 4-1   Егорова Я.С. 4-2   Мелехова В.В. 4-1
  Стась Ю.С. 4-1   Ковалевич В.В. 3-5      
                     

 

 

Поселение в общежитие № 12 на 2019-2020 учебный год

Ф.И.О Курс, группа Ф.И.О Курс, группа Ф.И.О. Курс, группа
Блок 26
Комната А Комната Б   Комната В  
  Огородникова А.Н. 4-1   Смирнова Е.Ю. 4-2   Пунинская О.А. 2-1
  Самульцева Д.П. 4-1   Донцова Е.А. 4-1   Варванович А.А. 2-1
  Семенидо Д.Е. 4-1            
Комната Г        
  Галецкая Д.Д. 2-2            
  Сальникова Е.В. 2-2            
  Артемчик Д.И. 4-1            
Блок 27
Комната А Комната Б   Комната В
  Чечиков В.А. 2-5   Будник Н.И. 2-5   Валюкявичюус Д. 3-1
  Вертейко И.А. 2-5   Панасюк Я.В. 4-3   Давыдовский А.С. 3-4
  Кирпиченко Д.Р. 2-2            
Комната Г        
  Горошко Е.А. 3-1            
  Черняков А.А. 4-2            
  Николаев Е.В. 2-2            

 

ОСНОВАНИЕ: протокол № 1 от 23.08.2019 г. заседания комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов экономического факультета.

 

 

Заместитель декана

по воспитательной работе О.Л. Ёжикова

 

И.о. председателя профбюро студентов А.А. ЛатышевичПоделиться:
Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-09-06 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: