Теми курсових робіт «ПП у системі СР»
1. Основи психологічного консультування в професійній діяльності соціального працівника.

2.Шляхи і способи корекції порушень міжособистісних відносин і підвищення соціометричного статусу аутсайдерів.

3.  Типологія проблемних груп та специфіка соціально-психологічної експертизи.

4. Національна система соціально-психологічної служби: системний підхід до соціальної допомоги в Україні.

 5.Специфіка і призначення методів групової психотерапії в практиці соціального працівника.

6. Застосування проектних технологій у практиці соціальної роботи.

7. Сімейна психотерапія як особливий вид психотерапії при соціальній роботі з родиною.

8. Соціально-психологічний тренінг професійного спілкування в практиці соціальної роботи.

9. Метод проектів  як інноваційна технологія практичної діяльності соціальних працівників.

10. Психосоціальна допомога особам без визначеного місця проживання.

11. Психологічна реабілітація в соціальній роботі з біженцями.

12.Психологічні засади профілактики і шляхів боротьби зі злочинністю в практиці роботи соціального працівника.

13.Психологічні теорії соціального научіння та їх використання у практиці соціальної роботи.

14. Когнітивний та біхевіористський напрями психологічних досліджень у практиці соціальної роботи.

15. Можливості застосування проектних технологій в сучасній практичній соціальній роботі.

16.Психологічні методи дослідження закономірностей процесу виховання,розвитку,формування особи, способів її діяльності.

17.Соціально-психологічне консультування у соціальній роботі.

18.Психологічні особливості захисту інтересів представників різних соціально-вразливих груп.

18. Психологічні можливості організації соціальної роботи з неформальними групами.

19.Групова динаміка в процесі здійснення групової соціальної роботи.

20.Міжособистісна взаємодія і проблема лідерства у процесі здійснення групової соціальної роботи.

21. Екзистенційно-гуманістичний  підхід в психосоціальній теорії та практиці.

22.Психодинамічний підхід в психосоціальній теорії та практиці.

23. Професійна психологічна культура соціального працівника.

24. Національна система соціально-психологічної служби: системний підхід до соціальної допомоги в Україні.

25. Специфіка і взаємозв'язок наукової, практичної та побутової психології та їх використання у практиці соціальної роботи.

26.  Соціальні замовлення та завдання, які виникають перед соціальним працівником при роботі з клієнтом.

27. Форми практичної психологічної допомоги в системі соціальної роботи.

28. Психологічна допомога та психологічне сприяння у практиці соціальної роботи.

 Поделиться:
Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2024-02-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: