Тамги карачаево-балкарских фамилий
Материал представлен на основании книги Кудаева Мухтара Чукаевича "Карачаево-Балкарская этнохореография и символика"

- A -

Абаевы

Абазаевы

Абайхановы

Абдулаевы

Абеевы

Абезеховы

Абитовы

Агоевы

Аджиевы

Адрухаевы

Азаматовы

Айбазовы

Айдеболовы

Айдебуковы

Айдомировы

Айсандировы

Айтековы

Айшаевы

Акаевы

Акбашевы

Акзековы

Аккаевы

Аккиевы

Аккизовы

Аккояновы

Аккуловы

Акоевы

Акшаяковы

Алакаевы

Алакуловы

Аласовы

Алафаевы

Алботовы

Алигоковы

Алиевы

Аликаевы

Аликберовы

Алкашевы

Алтуевы

Алчагировы

Амырхановы

Акаевы

Анахаевы

Аппаевы

Аппоевы

Апшаевы

Апшоевы

Артыковы

Асановы

Аскендировы

Атаевы

Атеевы (Ачиевы)

Атласкировы

Атмурзаевы

Атоевы

Аттаевы

Аттасаовы

Аттоевы

Афандикоповы

Афашоковы

Ахкубековы

Ахматовы

Ахметовы

Ацыкановы

Ачабаевы

Ачабовы

Ачаевы

Аюевы

- Б -

Бабаевы

Багуаевы

Бадмаевы

Баевы

Байдаевы

Байзуллаевы

Байказиевы

Байкишиевы

Байкуловы

Баймурзаевы

Байрамкаевы

Байрамуковы

Байсиевы

Байсултановы

Байтугановы

Байчекуевы

Байчоровы

Бакаевы

Баккуевы

Бакшиевы

Балаевы

Балкаруковы

Банеевы

Банжировы

Бапинаевы

Барасбиевы

Батаевы

Батуевы

Батчаевы

Батырбековы

Батырбиевы

Батыровы

Бауаевы

Бацаевы

Бачиевы

Башиевы

Башилаевы

Баштаковы

Бегиевы

Бединоковы

Бежукаевы

Бекановы

Бекировы

Бекишевы

Беккаевы

Беккиевы

Бекуловы

Белсизовы

Беппаевы

Берюкаевы

Беткараевы

Бечеловы

Бешбашевы

Бештоковы

Биджиевы

Биевы

Бийкановы

Бийнегеровы

Бийтугановы

Биттировы

Биттуевы

Бицуевы

Бичекуевы

Биченчиевы

Бичировы

Биязировы

Богатыревы

Бозаевы

Бозиевы

Болатовы

Боллуевы

Бонсузовы

Борчаевы

Боташевы

Боттаевы

Будаевы

Будияновы

Булгаровы

Бурлаковы

Бутаевы

Буштоковы

- Г -

Габаловы

Габиевы

Габоевы

Габолаевы

Гадиевы

Гаевы

Газиевы

Галиевы

Гамаевы

Гаппоевы

Гараевы

Гарайтиевы

Гасиевы

Гачиевы

Гашаевы

Гебековы

Гегиевы

Геграевы

Гедгужевы

Гедуевы

Гежаевы

Гезиевы

Гезоховы

Геккиевы

Гектаевы

Геляевы

Геляховы

Гемуевы

Генандруковы

Гергеевы

Гергоковы

Гериевы

Герузовы

Гетуевы

Гидаевы

Гижгиевы

Гилястановы

Гитчиевы

Гогуевы

Голаевы

Голуевы

Гонаевы

Гороевы

Гочаевы

Гочияевы

Гуашевы

Гуданаевы

Гудуевы

Гузеевы

Гузиевы

Гулиевы

Гуляевы

Гумалаевы

Гуртуевы

Гуруевы

Гутаевы

Гушоевы

Гызыевы

Гылыевы

Гытуевы

- Д -

Дадуевы

Даттиевы

Даттуевы

Датчиевы

Даутовы

Дебеевы

Дебискаевы

Демаевы

Деуровы

Джабаевы

Джамбековы

Джатуоевы

Джашуевы

Джешануевы

Джутжутановы

Дзугуловы

Дзулаевы

Дзуловы

Дипаевы

Добчуевы

Додуевы

Дондараевы

Дондуевы

Доттуевы

Дугоевы

Дудовы

Дюгерлиевы

- Е -

Едикаевы

Езюковы

Елаевы

Елегировы

Елмезовы

Етлецуковы

- Ж -

Жабалиевы

Жабеловы

Жабоевы

Жазыкаевы

Жаккаевы

Жакуповы

Жаманкуловы

Жамурзаевы

Жамырзаевы

Жанаевы

Жанакаитовы

Жанатаевы

Жангериевы

Жангулановы

Жангуразовы

Жандыбаевы

Жаникаевы

Жанказиевы

Жаноковы

Жансуевы

Жантемироковы

Жантудуевы

Жантуевы

Жанхотовы

Жаппуевы

Жараштиевы

Жарашуевы

Жаубермезовы

Жашаевы

Жашакуевы

Жашаровы

Жашуевы

Жашукаевы

Жебуевы

Жекишевы

Жеккоевы

Жемгуразовы

Жетеровы

Жетикиевы

Жетишевы

Жеттеевы

Жилкибаевы

Жокаевы

Жолабовы

Жолаевы

Жолтуевы

Жомуховы

Жубоевы

Жулабовы

Журтубаевы

- З -

Забаковы

Загаштоковы

Заидовы

Заландиевы

Залихановы

Заммаевы

Заммоевы

Занибековы

Занигоковы

Заникаевы

Заникоевы

Занкишиевы

Занукаевы

Занхотовы

Зарашаевы

Зарашевы

Заузановы

Зашаевы

Зашакуевы

Зезаевы

Зоруевы

Зугуевы

Зугуловы

Зукаевы

Зумакуловы

- И -

Ибаковы

Идреевы

Искендеровы

Исламовы

Итиевы

Итчеевы

Ишековы

- К -

Кабаловы

Кабардуковы

Кагиевы

Кадзовы

Кадыровы

Кажоковы

Казаковы

Казиевы

Кайгермазовы

Кайтаевы

Кайтовы

Калабековы

Калдановы

Калибеговы

Калибетовы

Камалаевы

Камиловы

Канаматовы

Каникуевы

Кансаевы

Кантемировы

Каплановы

Капшаровы

Карабашевы

Караевы

Каракетовы

Каракизовы

Каракишевы

Карауловы

Каркаевы

Картлыковы

Карчаевы

Кахармановы

Кациевы

Кейкуевы

Кейтуковы

Кекуевы

Келеметовы

Кепкеевы

Керекмезовы

Керменовы

Кетенчиевы

Кипкеевы

Киповы

Киштиковы

Князевы

Кобановы

Кожашевы

Кожуковы

Койбаевы

Койчуевы

Конакбаевы

Конаковы

Конгуровы

Кочкаровы

Крымшамхаловы

Ксанаевы

Кубовы

Кудаевы

Кулаковы

Кулиевы

Куловы

Кульбаевы

Культербаевы

Кульчаевы

Кумуковы

Курашевы

Курдановы

Курмановы

Куршаевы

Кучмезовы

Кучменовы

Кучукаевы

Кучуковы

Кушхабиевы

Кушханашховы

Кушхатлоковы

Кушховы

Кыртаевы

Кюйгеновы

Кючмеговы

- Л -

Лагиевы

Лапыновы

Лелюкаевы

Листиновы

Локъяевы

- М -

Маглуевы

Магометжановы

Магометовы

Магометхановы

Магреловы

Магуевы

Магулаевы

Макаевы

Макитовы

Маккаевы

Малкаровы

Малкаруковы

Малкондуевы

Мамаевы

Мамашевы

Мамеевы

Маметовы

Мамеуровы

Маммеевы

Мамовы

Мамеуровы

Мамукаевы

Мамукоевы

Мамучиевы

Мамышевы

Манияевы

Маргиановы

Маремуковы

Матаевы

Матуевы

Махараевы

Махиевы

Махошевы

Махтиевы

Машаевы

Мелановы

Мелюхаевы

Метовы

Мечиевы

Мечукаевы

Мижаевы

Мизиевы

Мирзоевы

Мисаковы

Мисировы

Мишаевы

Мокаевы

Морановы

Мударовы

Муллаевы

Мурачаевы

Мурзакановы

Мурзантовы

Муртазовы

Мусакаевы

Мусоевы

Мусукаевы

Мусуковы

Мушкаевы

Мушукаевы

Мшыевы

- Н -

Найманьевы

Найрбелиевы

Наурузовы

Наршаовы

Настаевы

Насталеевы

Настуевы

Насыплиевы

Нафиевы

Неппеевы

Ногаевы

Ногайлиевы

Ногеровы

- О -

Огурлиевы

Озаруковы

Озроковы

Омаровы

Оразаевы

Ораковы

Ортабаевы

Османовы

Отаровы

- П -

Перекецовы

Полкаровы

Пышхановы

- Р -

Рамазановы

Рахаевы

- С -

Сабанчиевы

Савкуевы

Сазоновы

Сакаевы

Самаевы

Саракаевы

Саракуевы

Сардпановы

Саровы

Сарыбашевы

Селяевы

Согаевы

Созаевы

Созановы

Созаруковы

Сокуровы

Солтановы

Соттаевы

Суабаровы

Сумаевы

Сыгынчиевы

Сюйдюмовы

Сюйюнбаевы

Сюйюндуковы

Сюйюнчевы

- Т -

Табаксоевы

Тавляновы

Тазритовы

Таймазкуловы

Такмановы

Тамаевы

Тамаровы

Тамбиевы

Тамиевы

Таппасхановы

Татаевы

Татрукаевы

Татуевы

Татукаевы

Татчаевы

Тауболатовы

Таукановы

Таукеновы

Таукешевы

Таумурзаевы

Тебердиевы

Тебуевы

Теваевы

Тезаковы

Тейрикуловы

Текаевы

Текеевы

Текуевы

Темирболатовы

Темиржановы

Темиркановы

Теммоевы

Темраевы

Темуевы

Темукаевы

Темукуевы

Тенгизовы

Теппеевы

Терболатовы

Терикуевы

Теткаевы

Тетуевы

Теукаевы

Теунаевы

Тиленчиевы

Тиловы

Тичинаевы

Тлостахановы

...

Читайте также:
Теория по геометрии 7-9 класс: Смежные углы – два угла, у которых одна...
Этапы развития человечества: В последние годы определенную известность приобрели попытки...
Средневековье: основные этапы и закономерности развития: Эпоху Античности в Европе сменяет Средневековье. С чем связано...
Роль языка в формировании личности: Это происходит потому, что любой современный язык – это сложное ...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.131 с.