КАНОН ЗАЧАТИЮ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ВТОРОЙ)
глас 1

Пе́снь 1

Ирмо́с:Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Свята́я прáведная Áнно, моли́ Бо́га о на́с.

Чи́стую Де́ву Богоотрокови́цу, Ма́терь бы́ти хотя́щую Созда́теля, во чре́ве прие́мши А́нна, ра́достно вопия́ше: коле́на вся́ Изра́илева, сра́дуйтеся мне́, се́ бо и а́з зача́х.

Кни́гу, ю́же прорече́ проро́к, запеча́тану Ду́хом Боже́ственным, в ложесна́х свои́х содержа́щи, А́нна все́м вопия́ше: Ю́же вся́ списа́ния проявля́ют, возвелича́юся а́з, прозяба́ющи дне́сь.

Во чре́ве вмеща́ется и созида́ется хра́м Боже́ственный и спаси́тельный в ложесна́х ма́терних, насажда́ется ле́ствица, я́же к вы́шним вся́ челове́ки возводя́щая. Ея́же зача́тие ве́рно да торжеству́ем.

Пе́снь 3

Ирмо́с:Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Прие́млет с высоты́ моля́йся Го́споду Иоаки́м вожделе́нное веща́ние, предста́вшу а́нгелу ему́ и глаго́лющу: отыди́, твоя́ проше́ния, пра́ведне, все́х Бо́г испо́лни.

Призыва́ющи все́х Бо́га, А́нна иногда́ в саду́ стоя́щи, предста́вша зря́ше себе́ а́нгела и глаго́люща: да не скорби́ши, Ма́тери бо Бо́жией ма́ти и́маши бы́ти.

Ревну́ющи А́нне, су́щей пре́жде тебе́, моле́ния к Бо́гу принесла́ еси́ и, безсе́менно прие́мшую Сло́во Невмести́мое, Чи́стую во утро́бе зачала́ еси́, благоча́дием твои́м вся́ ны, А́нно, облагода́тивши.

Седа́лен, гла́с 4

Иоаки́м свяще́нный и А́нна да́р принесо́ша дре́вним свяще́нником и не прия́ти бы́ша, непло́ды су́ще, мольбу́ принесо́ша Да́телю вся́ческих, и, моли́тву и́х услы́шав, да́рует и́м су́що Две́рь Жи́зни, Ея́же свято́е почти́м зача́тие.

Сла́ва, и ны́не:Нескве́рная А́гница и Пречи́стый Черто́г от пра́ведников произы́ти ны́не начина́ет, ве́рнии, богоукраше́нная Мари́я пресла́вно. Весели́теся про́чее, не́бо и земля́, и вси́ земноро́днии, совзыгра́йте: я́ко сотвори́ дне́сь пресла́вная Бо́г, во чре́ве непло́дствующия пло́д, еди́ну показа́в Де́ву, Ю́же ве́рно воспое́м.

Пе́снь 4

Ирмо́с:Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Отве́рзеся утро́ба твоя́, я́же пре́жде неражда́ющая, и прие́млеши, А́нно, О́блак небе́сный, из него́же на́м све́тлое, возсия́в, Со́лнце вся́ све́том и́стины озари́ и глубо́кую тму́ безбо́жия отгна́.

Престо́л огнеобра́зный Бо́жий в ложесна́х Твои́х водрузи́ся, на не́мже се́д, воспочи́, и все́х благочести́вых тру́д отъя́т, и чи́стое богозна́ние водрузи́ на земли́, А́нно блаже́нная, богоприя́тная.

Се́, Его́же прорече́ Соломо́н, во утро́бе Одр прия́ла еси́, сохраня́емь и́стиннейше и́стинному Царю́ к боже́ственному воззва́нию, ро́да челове́ча обраще́нию, те́мже тя́ ра́достно, А́нно, ве́рнии, ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмо́с:Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Сни́де с горы́ Иоаки́м, не скрижа́ли зако́на прие́мый, но Ю́же зако́н преднаписа́ и вся́ проро́ческая откры́та рече́ния — Бо́жию Ма́терь Чи́стую, и, игра́я, вопия́ше: возвели́чися се́рдце мое́.

В ложесна́х я́ко ощути́ А́нна иногда́ насажде́нную благопло́дную Ло́зу, из нея́же Гро́зд процвете́ зре́лый, на́м вино́ безсме́ртия оби́льно иска́пающий, что́ Ти возда́м, благоутро́бне Го́споди, веща́ше?

Не терпя́ Иоаки́м тва́рь зре́ти, благоче́стием непло́дствующу, непло́дству А́ннину преити́ моля́шеся и сию́ возыме́ти Отрокови́цу, из Нея́же Сы́н даде́ся, вся́ сыноположи́вый Своему́ Отцу́, Высоча́йший.

Пе́снь 6

Ирмо́с:Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Зако́на се́ни я́ве прехо́дят: се́ бо заря́ Боже́ственныя благода́ти показу́ется, Де́ва о́блак, из него́же све́тлое Божества́ возсия́ет вои́стинну Со́лнце, — А́нна, ра́дующися, взыва́ше, Бо́га Изра́илева велича́ющи.

Стра́нное, а́ще и а́з зачну́, зре́ние, — я́же пре́жде непло́дна и неражда́ющая, А́нна глаго́лаше, веща́ющаго а́нгела я́ко услы́ша, я́ко отроча́ роди́тся, и взыва́ше: до́бре блага́го слы́шания, а́ще слове́с сбытие́ бу́дет.

Го́ры и хо́лми, поля́ и мо́ре, а́нгельское мно́жество и все́ естество́ челове́ческое да веселя́тся, — Влады́ки бо Боже́ственный хра́м, нача́ток примире́ния прия́т А́нна, егда́ ощути́ себе́ саму́ю заче́ншую, веща́ше.

Конда́к, гла́с 4

Пра́зднует дне́сь вселе́нная А́ннино зача́тие, бы́вшее от Бо́га, и́бо та́ породи́ па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

И́кос:

Иоаки́м чу́дный и А́нна богому́драя, о́ба живу́ще во вся́ком благоче́стии, по зако́ну Моисе́еву, непло́дни бя́ху и моля́хуся Бо́гу все́ю душе́ю, глаго́люще: Го́споди Савао́ф Преблаги́й, вся́ческих наде́жда, безча́дствия боле́знь и укори́зну ве́си и печа́ль, пода́ждь у́бо на́м пло́д из чре́ва, и принесе́м того́ в хра́м Тво́й — да́р свяще́н, и приноше́ние испо́лнено, па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

Пе́снь 7

Ирмо́с:О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Огнено́сную дре́вле купину́, Моисе́й на Сина́и ю́же ви́де, А́нна зача́т во чре́ве безча́дствия, о́гнь погаша́ющую я́ко не́кое злоче́стие, пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ка́пля твое́й утро́бе пресла́вно ны́не, А́нно, источи́ся, я́же Во́ду жи́зни всю́ вну́трь восприя́ше, ороша́ющую ве́рно Тому́ зову́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пте́нчее я́ко узре́ гнездо́, впери́лася еси́ ду́хом и моли́твою, Голуби́цу прия́ла еси́ нескве́рну, Суче́ц, нося́щую Христа́, ма́слинный, А́нно, мы́сленнаго пото́па на́с свобожда́ющий.

Пе́снь 8

Ирмо́с:Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Что́ ми утро́бу соде́лал еси́ безча́дствующу и сосцы́ сухи́я? я́коже проре́кл еси́ во проро́цех, Влады́ко, — вопия́ше А́нна иногда́, — безча́дия моего́ укори́зну разреши́ и да́ждь ми́ пло́д, с ни́мже вопию́: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Вни́де в твою́, А́нно, утро́бу све́щник, и́же свещу́ Боже́ственную та́йно вмести́, просвеща́ющую вся́ко дыха́ние сия́нии та́йными Боже́ственнаго зна́ния. Те́мже, ра́дующися, взыва́ла еси́: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Но́сят, я́коже красне́йший ны́не сопру́г, боже́ственную Ю́ницу, из Нея́же Теле́ц кра́сный возсия́, за все́х закла́выйся, сла́вный Иоаки́м и А́нна, пою́ще: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с:Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Ликовству́йте вся́ ду́ши и взыгра́йте: ны́не Земля́ созда́ся, я́же плодороди́т неора́нне Кла́с жизноно́сный, от Него́же я́дше, не вза́лчут когда́ благосты́ню Того́ велича́ющии.

Псалти́рь с гу́слию восприими́, Дави́де, и песновоспо́й: се́, Киво́т яви́ся Бо́жий, Его́же предре́кл еси́ я́ве бу́дущий в назда́ние, И́мже воста́хом мы́ от грехопаде́ния.

Я́ко велича́йшия две́ звезды́, изнесо́сте всесве́тлую Зарю́, Я́же возсия́ет вели́кое Со́лнце ми́ру. Те́мже благохва́лим и сла́вим ва́с, Иоаки́ме и А́нно я́ко богому́дрыя.

Свети́лен

Све́т Ро́ждшая, всю́ озаря́ющий тва́рь, дне́сь начина́ет прозяба́ти А́нна непло́дными ложесны́. Те́мже стеце́мся вси́, и́бо прии́де избавле́ние осужде́ния Е́вина.

 

...

Читайте также:
Общие формулы органических соединений основных классов: Алгоритм составления формул изомеров алканов...
Конфликтные ситуации в медицинской практике: Наиболее ярким примером конфликта врача и пациента является...
Методы цитологических исследований: Одним из первых создателей микроскопа был...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.015 с.