Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (1612)
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуиа (трижды)

Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуиа (трижды)

Блажени вси надеющиеся нань. Аллилуиа (трижды)

Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуиа (трижды)

Господне есть спасение и на людех Твоих благословение Твое. Аллилуиа (трижды)

Слава, И ныне: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе, Боже (трижды)

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ — же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. [Стихиры Богородицы. глас 4]:

Из глубины воззвах к Тебе Господи, Господи, услыши глас мой.

я́ко прекра́сная сло́ва пала́та, / и престо́л светоноси́вый Богоро́дице Влады́чице, / сопресто́льное сло́во о́тчее / во твои́х ложесна́х вмести́ла еси́, / и ро́ждши све́т незаходи́мый, / на́ше омраче́ние просвети́ла еси́: / ле́сть змии́ну отгна́ла еси́, и тле́ние потреби́ла еси́: / жи́знь ве́чную ми́ру дарова́ла еси́ твои́м рожде́ство́м: / врата́ рая́ отве́рзла еси́, / и вся́ блага́я челове́ческому естеству́ дарова́ла еси́: / но и ны́не, Госпоже́, / твои́ми моли́твами, / избавля́й рабы́ твоя́ от все́х бе́д.

Да будут уши Твои, внемлюще гласу моления моего.

я́ко вели́ка су́щи ца́ри́ца и Ма́ти, / на Небе́си́ превысо́ких си́л ца́ря́, / пречи́стыя твоя́ ру́ки просте́рши, / моле́бно за ны́ предстои́ши, / и на земли́ я́ко держа́вная помо́щница / Боже́ственною твое́ю ико́ною / и ду́хом с твои́ми рабы́ пребыва́еши, / и ве́село спаса́еши, / и избавля́еши от вся́кия напа́сти / благоче́стно Богоро́дицу тя́ испове́дающия.

Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит; / яко у Тебе очищение есть.

я́ко златоза́рный ра́й, / и ме́сто прекра́сное, и Богопросвеще́нное, / и дре́во свя́то́е. Ду́хом свя́ты́м осене́нное, / вмести́лище све́та невече́рняго, / тебе́ ве́дущим, / я́сно немерца́ющися Боже́ственною луче́ю, / мл\днцем твои́м све́тиши все́й тва́ри, / его́же моля́щи, ца́ри́це Богоро́дице, / спаси́ гра́д тво́й и лю́ди, / к тебе́ прибега́ющия от все́х бе́д.

Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, / упова душа моя на Господа.

я́ко порфи́рою ца́рскою и ви́ссом, / ико́ною твое́ю, и твоего́ Сы́на, Богоро́дице, / це́рковь Бо́жия просвети́вшися, / красу́ется чудесы́. / дне́сь явле́нием вся́ созыва́ет пра́здновати, / па́че сия́ния со́лнечнаго / бла́года́тию свя́та́го Ду́ха блиста́ющися, / на боля́щих и неду́жных исцеле́ния / исто́чники источа́ющи, / и все́м да́рующи бога́тую ми́лость.

Глас 8: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, да уповает Израиль на Господа.

Высо́кий ца́рю́ непостижи́мый, со отце́м седя́й на престо́ле и Боже́ственным Ду́хом, благоволи́вый роди́тися на земли́ от Де́вы неискусобра́чныя, Иису́се: ущедря́я твое́ созда́ние челове́ческое естество́, неизрече́нными добро́тами, приими́ твоея́ Ма́тере приноси́мыя тебе́ за ны́ моли́твы, и не помяни́ беззако́ний на́ших, но поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рд.

Яко у Господа милость,и многое у Него избавление,и Той избавит Израиля от всех беззаконий eго. - повтор предыдущей стихиры

Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие.

Преклони́в Небе́са́ ца́рь сла́вы, сни́де обнови́ти ада́ма, преступле́нием всего́ истле́вшаго, всели́ся в тя́, чи́стая Де́во, и роди́ся, ключе́й де́вства не руши́в, и на рука́х твои́х смире́н младе́нец, и́же арха́нгелов ца́рь ноша́шеся: и ны́не твою́ моли́тву прие́млет, и проше́ние твое́ во все́м исполня́ет, Богоро́дице, я́ко тво́й Сы́н и Бо́г. ему́же усе́рдно моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко милосе́рд.

Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век.

Па́че ски́нии моисе́евы, по о́бразу Небе́сному сотворе́нныя, всю́ тя Бо́г освяти́, Богоро́дице, Ду́хом свя́ты́м, ве́сь всели́ся в тя́, всего́ челове́ка оживи́: те́м и твоя́ ико́на, па́че ааро́ня киво́та, напо́лнися бла́года́ти Бо́жия, источа́ет освяще́ние душа́м и телесе́м. е́йже любе́зно покланя́ющеся, про́сим от тебе́ вели́кия ми́лости, да спасе́ши ду́ши на́ша, благослове́нная помо́щнице.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Прииди́те, возра́дуемся держа́вней засту́пнице ро́да на́шего, ца́ри́це Богоро́дице: прииди́те к ти́хому ея́ чу́дному, почита́емому а́нгелы, честно́му поклони́мся о́бразу. да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя от неистощи́маго исто́чника свя́ты́я ико́ны неоску́дную бла́года́ть источа́ющи: тмы́ избавля́ет на́с, искуше́ний и бе́д, и вся́каго греха́, благоче́стно и Богоприя́тно прославля́ющих и чту́щих све́тлую и чу́дную Богома́тере свя́ту́ю ико́ну. те́м воспева́юще воззове́м первообра́зней: ра́дуйся, любе́зная ми́ру по́моще, во спасе́ние ду́ш на́ших.

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот даяй, / темже мир Тя славит.

ПАРЕМИИ Праздника

Бытия чтение (гл. 28:10–17) (перевод на русский язык)

Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.

Пророчества Иезекииля чтение (гл. 43:27; 44:1–4)

Так говорит Господь: по окончании сих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господень.

Притчей чтение (гл.9:1–11)

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: "кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума". Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни.

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Стихиры на ЛИТИИ:

Глас 2: я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та прече́стне́е, егда́ дави́д собра́в чи́ны ликовствова́ше, ны́не твоя́, Богоро́дице, ико́на, е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри, и с чи́нми а́нгел свя́ще́нницы и все́ Христоимени́тых люде́й мно́жество, досто́йно блажа́т тя́ Ма́терь Бо́жию, и прославля́ют раболе́пно, и честву́ют и покланя́ются, и мо́лятся тебе́ по Бо́зе, да ми́р умири́ши в правосла́вии, и це́рковь утверди́ши, и спасе́ши от все́х зо́л твоя́ рабы́, я́ко еди́на бла́гослове́нная.

Предстоя́т ти́, Госпоже́ Богоро́дице, пред твои́м, пречи́стая, о́бразом, архиере́ев сосло́вие, и свя́ще́нницы, и вси́ лю́дие, мона́си и прости́и, ве́дуще тя́ вои́стинну помо́щницу си́льну и непобеди́му, моле́ния тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ют, и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу, тре́бующе твоея́ по́мощи, да простре́ши Богоно́сныя твоя́ ру́ки, и умо́лиши за ми́р. вонми́ и услы́ши, Влады́чице, и пода́ждь утеше́ние рабо́м твои́м, до́ндеже не одоле́ют ны́ грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя: твоея́ бо всегда́ тре́буем вси́ по́мощи.

Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся твое́й ико́не, Ева́нгельских та́ин благове́стником, и к тебе́, ца́ри́це, принесе́нней, да усво́иши ту́, и си́льну соде́лаеши спасти́ честву́ющия тя́: и пора́довалася еси́ я́ко су́щи ми́лостива, спасе́ния на́шего соде́тельница. я́ко уста́ и гла́с ико́не бы́вше, я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве, пе́снь воспе́ла еси́: се́ от ны́не ублажа́т мя́ вси́ ро́ди! и на ту́ зря́щи глаго́лала еси́ со вла́стию: с си́м о́бразом бла́года́ть моя́ и си́ла. и мы́ и́стинно ве́руем, я́ко се́ рекла́ еси́, Госпоже́, си́м о́бразом с на́ми еси́: те́м благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся тебе́ раби́ твои́, посети́ ны твои́ми ма́терними щедро́тами.

Глас 7: Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная, па́че горы́ сина́йския, Богоро́дице: о́на бо не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех, огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша. ты́ же ве́сь Боже́ственный о́гнь су́щь Бо́жие сло́во, во чре́ве твое́м неопа́льно носи́ла еси́, и от сосе́ц твои́х млеко́м пита́ла еси́, ма́нием нося́щаго вся́, и ма́тернее дерзнове́ние к нему́ иму́щи, помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим тво́й честны́й пра́здник, и не забу́ди ми́лостивно посеща́ющи: прия́ла бо еси́ от Бо́га да́р, стро́ити и покрыва́ти Христоимени́тое ста́до, рабы́ твоя́.

СЛАВА, И НЫНЕ: Тебе́ вси́ ро́ди челове́честии хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́це, и мо́лятся я́ко ца́ри́це и Ма́тери Бо́жии: проро́цы тя́ прему́дро пропове́даша, леви́ти благослови́ша, ап\столи и му́ченицы испове́даша, свя́ще́нницы покланя́ются, архиере́е пропове́дают, мона́си и прости́и благогове́ют, бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́, и вся́к во́зраст, и вся́ко преспе́яние, ста́рческое и младе́нческое, под кро́в тво́й держа́вный с ве́рою прибега́ем: покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами твои́ми, и спаси́ от бе́д ду́ши на́ша.

СТИХИРЫ на стиховне [Богородицы]:

Глас 2: Яко всех вы́шши су́щи Небе́сных и земны́х,/ Херуви́м сла́внейши и всея́ тва́ри честне́йши, / Тебе́, Засту́пницу и покро́в держа́вен, / христиа́нскому ро́ду Христо́с дарова́ / покрыва́ти и спаса́ти лю́ди согре́шшия, / к Тебе́ притека́ющия. / Те́мже прибе́жище всем, Тебе́ воспева́ем, Влады́чице, / и честны́й пра́здник Твоего́ Покро́ва пра́зднуем све́тло, / Христа́ моля́ще дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Слы́ши, Дщи, и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Воспои́м, лю́дие, све́тло Дави́дскую песнь / Отрокови́це Неве́сте, / Бо́жии Ма́тери всех Царя́ Христа́: / предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко, / ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными ле́потами. / Сию́ бо избра́нную в жена́х, / па́че всего́ ми́ра удобри́в, / благоизво́ли роди́тися от Нея́, / вели́кия ра́ди ми́лости, / и Сию́ Помо́щницу лю́дем Свои́м дарова́ / стро́ити и покрыва́ти от вся́кия беды́ рабы́ Своя́, / Еди́ну Благослове́нную.

Лицу́ Твоему́ / помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Гора́ еси́ вели́ка и пресла́вна, / па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице: / она́ бо, не терпя́щи сни́тия Сла́вы Бо́жия во о́бразе и се́нех, / огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лния та́мо бы́ша. / Ты же всего́ в Себе́ Боже́ственнаго Огня́ су́щи, / Бо́жия Сло́ва во чре́ве неопа́льно носи́ла еси, / ма́нием нося́щаго вся, / и, ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи, / помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим / Твой честны́й пра́здник / и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи: / прия́ла бо еси́ от Бо́га дар стро́ити / и покрыва́ти христоимени́тое Твое́ ста́до, рабы́ Твоя́.

СЛАВА, И НЫНЕ [Глас 5]: Яко венце́м пресве́тлым, Всечи́стая Богоро́дице, / Покро́вом Твои́м честны́м Це́рковь Бо́жия приоде́яся / и све́тится, ра́дующися, днесь, / и та́йно ликовству́ет, Влады́чице, вопию́щи Тебе́: / ра́дуйся, одея́ние честно́е и ве́нче Бо́жия сла́вы; / ра́дуйся, Еди́на сла́вы соверше́ние и ве́чное весе́лие; / ра́дуйся, к Тебе притека́ющим приста́нище, и избавле́ние, / и спасе́ние на́ше.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Тропарь Богородицы, глас 4 (трижды):

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.

О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся.

Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе.

Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя.

Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и.

Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их.

Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань.

Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́.

Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

...

Читайте также:
Тест Тулуз-Пьерон (корректурная проба): получение информации о более общих характеристиках работоспособности, таких как...
Фразеологизмы и их происхождение: В Древней Греции жил царь Авгий. Он был...
Образование Киргизкой (Казахской) АССР: Предметом изучения Современной истории Казахстана являются ...
Образцы сочинений-рассуждений по русскому языку: Я думаю, что счастье – это чувство и состояние полного...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.022 с.