Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа
130 20-ноя-1998 2 380,00руб

131 20-ноя-1998 1 190,00руб

137 21-ноя-1998 2 380,00руб

148 22-ноя-1998 2 380,00руб

144 22-ноя-1998 2 380,00руб

143 22-ноя-1998 1 190,00руб

149 23-ноя-1998 2 380,00руб

152 23-ноя-1998 1 190,00руб

153 23-ноя-1998 2 380,00руб

162 24-ноя-1998 1 190,00руб

164 25-ноя-1998 2 380,00руб

166 25-ноя-1998 2 380,00руб

167 25-ноя-1998 1 190,00руб

173 26-ноя-1998 2 380,00руб

182 27-ноя-1998 1 190,00руб

183 27-ноя-1998 1 190,00руб

185 28-ноя-1998 2 380,00руб

197 29-ноя-1998 1 190,00руб

201 30-ноя-1998 1 190,00руб

202 30-ноя-1998 2 380,00руб

211 01-дек-1998 2 380,00руб

227 04-дек-1998 1 190,00руб

240 06-дек-1998 1 190,00руб

251 07-дек-1998 2 380,00руб

256 08-дек-1998 1 190,00руб

270 10-дек-1998 1 190,00руб

276 11-дек-1998 2 380,00руб

286 12-дек-1998 2 380,00руб

289 13-дек-1998 2 380,00руб

300 14-дек-1998 1 190,00руб

309 15-дек-1998 1 190,00руб

316 16-дек-1998 1 190,00руб

324 17-дек-1998 2 380,00руб

326 18-дек-1998 1 190,00руб

330 18-дек-1998 1 190,00руб

334 19-дек-1998 1 190,00руб

342 20-дек-1998 1 190,00руб

346 21-дек-1998 1 190,00руб

360 23-дек-1998 2 380,00руб

366 23-дек-1998 1 190,00руб

378 25-дек-1998 2 380,00руб

26


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

375 25-дек-1998 1 190,00руб

383 26-дек-1998 1 190,00руб

390 27-дек-1998 1 190,00руб

396 28-дек-1998 2 380,00руб

395 28-дек-1998 2 380,00руб

405 29-дек-1998 1 190,00руб

Руб.

Сердца любимых

2 02-ноя-1998 2 176,00руб

17 04-ноя-1998 1 88,00руб

32 06-ноя-1998 1 88,00руб

47 08-ноя-1998 2 176,00руб

60 10-ноя-1998 1 88,00руб

61 10-ноя-1998 2 176,00руб

64 10-ноя-1998 1 88,00руб

65 11-ноя-1998 1 88,00руб

71 11-ноя-1998 1 88,00руб

66 11-ноя-1998 2 176,00руб

74 12-ноя-1998 1 88,00руб

77 12-ноя-1998 2 176,00руб

82 13-ноя-1998 1 88,00руб

83 13-ноя-1998 1 88,00руб

84 13-ноя-1998 2 176,00руб

89 14-ноя-1998 2 176,00руб

86 14-ноя-1998 2 176,00руб

90 14-ноя-1998 1 88,00руб

91 14-ноя-1998 2 176,00руб

99 15-ноя-1998 1 88,00руб

96 15-ноя-1998 2 176,00руб

106 16-ноя-1998 1 88,00руб

102 16-ноя-1998 1 88,00руб

108 17-ноя-1998 1 88,00руб

113 17-ноя-1998 1 88,00руб

114 18-ноя-1998 1 88,00руб

120 18-ноя-1998 2 176,00руб

117 18-ноя-1998 1 88,00руб

118 18-ноя-1998 2 176,00руб

126 19-ноя-1998 1 88,00руб

136 21-ноя-1998 2 176,00руб

155 23-ноя-1998 1 88,00руб

27


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

150 23-ноя-1998 2 176,00руб

149 23-ноя-1998 2 176,00руб

156 24-ноя-1998 2 176,00руб

166 25-ноя-1998 1 88,00руб

170 26-ноя-1998 1 88,00руб

173 26-ноя-1998 2 176,00руб

174 26-ноя-1998 2 176,00руб

172 26-ноя-1998 2 176,00руб

178 27-ноя-1998 1 88,00руб

180 27-ноя-1998 1 88,00руб

179 27-ноя-1998 1 88,00руб

189 28-ноя-1998 1 88,00руб

191 29-ноя-1998 1 88,00руб

194 29-ноя-1998 1 88,00руб

196 29-ноя-1998 2 176,00руб

203 30-ноя-1998 1 88,00руб

204 30-ноя-1998 1 88,00руб

198 30-ноя-1998 2 176,00руб

209 01-дек-1998 1 88,00руб

208 01-дек-1998 1 88,00руб

210 01-дек-1998 2 176,00руб

213 02-дек-1998 2 176,00руб

217 02-дек-1998 1 88,00руб

216 02-дек-1998 2 176,00руб

215 02-дек-1998 1 88,00руб

225 03-дек-1998 2 176,00руб

221 03-дек-1998 2 176,00руб

222 03-дек-1998 1 88,00руб

232 04-дек-1998 2 176,00руб

230 04-дек-1998 1 88,00руб

228 04-дек-1998 2 176,00руб

231 04-дек-1998 1 88,00руб

235 05-дек-1998 1 88,00руб

237 05-дек-1998 2 176,00руб

233 05-дек-1998 2 176,00руб

238 05-дек-1998 2 176,00руб

234 05-дек-1998 1 88,00руб

246 06-дек-1998 2 176,00руб

242 06-дек-1998 1 88,00руб

240 06-дек-1998 1 88,00руб

243 06-дек-1998 2 176,00руб

28


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

245 06-дек-1998 2 176,00руб

250 07-дек-1998 1 88,00руб

260 08-дек-1998 2 176,00руб

257 08-дек-1998 1 88,00руб

255 08-дек-1998 1 88,00руб

258 08-дек-1998 1 88,00руб

263 09-дек-1998 1 88,00руб

262 09-дек-1998 2 176,00руб

274 10-дек-1998 1 88,00руб

269 10-дек-1998 2 176,00руб

276 11-дек-1998 2 176,00руб

279 11-дек-1998 2 176,00руб

280 11-дек-1998 2 176,00руб

287 12-дек-1998 2 176,00руб

285 12-дек-1998 2 176,00руб

293 13-дек-1998 1 88,00руб

294 13-дек-1998 1 88,00руб

297 14-дек-1998 1 88,00руб

298 14-дек-1998 2 176,00руб

299 14-дек-1998 2 176,00руб

305 15-дек-1998 1 88,00руб

306 15-дек-1998 1 88,00руб

312 16-дек-1998 2 176,00руб

310 16-дек-1998 2 176,00руб

311 16-дек-1998 2 176,00руб

314 16-дек-1998 1 88,00руб

317 16-дек-1998 1 88,00руб

316 16-дек-1998 1 88,00руб

324 17-дек-1998 1 88,00руб

322 17-дек-1998 1 88,00руб

318 17-дек-1998 2 176,00руб

329 18-дек-1998 1 88,00руб

328 18-дек-1998 2 176,00руб

330 18-дек-1998 2 176,00руб

335 19-дек-1998 2 176,00руб

338 19-дек-1998 1 88,00руб

344 20-дек-1998 2 176,00руб

340 20-дек-1998 1 88,00руб

346 21-дек-1998 1 88,00руб

347 21-дек-1998 1 88,00руб

351 21-дек-1998 2 176,00руб

29


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

352 21-дек-1998 1 88,00руб

348 21-дек-1998 2 176,00руб

353 22-дек-1998 2 176,00руб

359 22-дек-1998 2 176,00руб

358 22-дек-1998 1 88,00руб

356 22-дек-1998 1 88,00руб

363 23-дек-1998 1 88,00руб

372 24-дек-1998 2 176,00руб

373 24-дек-1998 2 176,00руб

368 24-дек-1998 2 176,00руб

370 24-дек-1998 2 176,00руб

380 25-дек-1998 1 88,00руб

377 25-дек-1998 2 176,00руб

383 26-дек-1998 1 88,00руб

382 26-дек-1998 2 176,00руб

384 26-дек-1998 1 88,00руб

393 27-дек-1998 2 176,00руб

389 27-дек-1998 1 88,00руб

390 27-дек-1998 2 176,00руб

388 27-дек-1998 2 176,00руб

392 27-дек-1998 1 88,00руб

396 28-дек-1998 1 88,00руб

397 28-дек-1998 1 88,00руб

401 28-дек-1998 2 176,00руб

398 28-дек-1998 2 176,00руб

399 28-дек-1998 1 88,00руб

400 28-дек-1998 2 176,00руб

408 29-дек-1998 1 88,00руб

405 29-дек-1998 2 176,00руб

402 29-дек-1998 1 88,00руб

413 30-дек-1998 2 176,00руб

412 30-дек-1998 1 88,00руб

410 30-дек-1998 1 88,00руб

411 30-дек-1998 1 88,00руб

Руб.

Экзотика

5 02-ноя-1998 1 145,00руб

14 03-ноя-1998 1 145,00руб

16 04-ноя-1998 1 145,00руб

35 06-ноя-1998 2 290,00руб

30


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

50 08-ноя-1998 2 290,00руб

48 08-ноя-1998 2 290,00руб

70 11-ноя-1998 2 290,00руб

65 11-ноя-1998 2 290,00руб

80 13-ноя-1998 1 145,00руб

81 13-ноя-1998 2 290,00руб

83 13-ноя-1998 1 145,00руб

90 14-ноя-1998 1 145,00руб

95 15-ноя-1998 1 145,00руб

109 17-ноя-1998 2 290,00руб

125 19-ноя-1998 2 290,00руб

124 19-ноя-1998 1 145,00руб

138 21-ноя-1998 2 290,00руб

154 23-ноя-1998 1 145,00руб

160 24-ноя-1998 1 145,00руб

168 25-ноя-1998 1 145,00руб

184 28-ноя-1998 2 290,00руб

197 29-ноя-1998 2 290,00руб

198 30-ноя-1998 2 290,00руб

214 02-дек-1998 2 290,00руб

216 02-дек-1998 1 145,00руб

228 04-дек-1998 1 145,00руб

244 06-дек-1998 1 145,00руб

258 08-дек-1998 2 290,00руб

267 09-дек-1998 1 145,00руб

273 10-дек-1998 2 290,00руб

286 12-дек-1998 1 145,00руб

288 12-дек-1998 2 290,00руб

306 15-дек-1998 2 290,00руб

303 15-дек-1998 1 145,00руб

318 17-дек-1998 1 145,00руб

333 19-дек-1998 2 290,00руб

347 21-дек-1998 2 290,00руб

362 23-дек-1998 2 290,00руб

377 25-дек-1998 1 145,00руб

392 27-дек-1998 1 145,00руб

407 29-дек-1998 2 290,00руб

Руб.

Элита

4 02-ноя-1998 2 310,00руб

31


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

5 02-ноя-1998 2 310,00руб

6 02-ноя-1998 1 155,00руб

11 03-ноя-1998 1 155,00руб

18 04-ноя-1998 2 310,00руб

22 04-ноя-1998 1 155,00руб

29 05-ноя-1998 1 155,00руб

24 05-ноя-1998 1 155,00руб

26 05-ноя-1998 1 155,00руб

35 06-ноя-1998 1 155,00руб

30 06-ноя-1998 2 310,00руб

36 06-ноя-1998 2 310,00руб

38 07-ноя-1998 1 155,00руб

40 07-ноя-1998 2 310,00руб

50 08-ноя-1998 1 155,00руб

48 08-ноя-1998 1 155,00руб

47 08-ноя-1998 1 155,00руб

44 08-ноя-1998 2 310,00руб

53 09-ноя-1998 2 310,00руб

55 09-ноя-1998 1 155,00руб

54 09-ноя-1998 1 155,00руб

64 10-ноя-1998 1 155,00руб

66 11-ноя-1998 2 310,00руб

67 11-ноя-1998 1 155,00руб

70 11-ноя-1998 1 155,00руб

71 11-ноя-1998 1 155,00руб

78 12-ноя-1998 2 310,00руб

72 12-ноя-1998 1 155,00руб

73 12-ноя-1998 2 310,00руб

80 13-ноя-1998 2 310,00руб

84 13-ноя-1998 1 155,00руб

82 13-ноя-1998 2 310,00руб

89 14-ноя-1998 1 155,00руб

88 14-ноя-1998 1 155,00руб

96 15-ноя-1998 1 155,00руб

98 15-ноя-1998 2 310,00руб

102 16-ноя-1998 2 310,00руб

100 16-ноя-1998 1 155,00руб

104 16-ноя-1998 1 155,00руб

111 17-ноя-1998 1 155,00руб

108 17-ноя-1998 1 155,00руб

119 18-ноя-1998 2 310,00руб

32


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

118 18-ноя-1998 1 155,00руб

114 18-ноя-1998 2 310,00руб

117 18-ноя-1998 1 155,00руб

126 19-ноя-1998 1 155,00руб

125 19-ноя-1998 1 155,00руб

129 20-ноя-1998 2 310,00руб

130 20-ноя-1998 1 155,00руб

132 20-ноя-1998 1 155,00руб

141 21-ноя-1998 2 310,00руб

144 22-ноя-1998 1 155,00руб

150 23-ноя-1998 1 155,00руб

153 23-ноя-1998 1 155,00руб

159 24-ноя-1998 1 155,00руб

169 25-ноя-1998 2 310,00руб

168 25-ноя-1998 2 310,00руб

174 26-ноя-1998 1 155,00руб

173 26-ноя-1998 1 155,00руб

176 26-ноя-1998 1 155,00руб

172 26-ноя-1998 1 155,00руб

179 27-ноя-1998 2 310,00руб

178 27-ноя-1998 1 155,00руб

189 28-ноя-1998 2 310,00руб

191 29-ноя-1998 1 155,00руб

192 29-ноя-1998 1 155,00руб

195 29-ноя-1998 1 155,00руб

197 29-ноя-1998 1 155,00руб

204 30-ноя-1998 2 310,00руб

203 30-ноя-1998 1 155,00руб

208 01-дек-1998 2 310,00руб

210 01-дек-1998 1 155,00руб

207 01-дек-1998 1 155,00руб

206 01-дек-1998 2 310,00руб

209 01-дек-1998 1 155,00руб

218 02-дек-1998 1 155,00руб

216 02-дек-1998 1 155,00руб

214 02-дек-1998 1 155,00руб

215 02-дек-1998 2 310,00руб

212 02-дек-1998 1 155,00руб

224 03-дек-1998 1 155,00руб

222 03-дек-1998 2 310,00руб

225 03-дек-1998 1 155,00руб

33


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

219 03-дек-1998 1 155,00руб

229 04-дек-1998 2 310,00руб

232 04-дек-1998 1 155,00руб

233 05-дек-1998 1 155,00руб

236 05-дек-1998 2 310,00руб

239 05-дек-1998 1 155,00руб

234 05-дек-1998 1 155,00руб

244 06-дек-1998 2 310,00руб

246 06-дек-1998 2 310,00руб

245 06-дек-1998 1 155,00руб

248 07-дек-1998 1 155,00руб

251 07-дек-1998 1 155,00руб

266 09-дек-1998 1 155,00руб

264 09-дек-1998 1 155,00руб

263 09-дек-1998 2 310,00руб

262 09-дек-1998 2 310,00руб

267 09-дек-1998 1 155,00руб

270 10-дек-1998 1 155,00руб

269 10-дек-1998 2 310,00руб

281 11-дек-1998 1 155,00руб

278 11-дек-1998 1 155,00руб

276 11-дек-1998 2 310,00руб

285 12-дек-1998 1 155,00руб

288 12-дек-1998 1 155,00руб

293 13-дек-1998 1 155,00руб

292 13-дек-1998 1 155,00руб

294 13-дек-1998 2 310,00руб

296 14-дек-1998 2 310,00руб

302 14-дек-1998 2 310,00руб

299 14-дек-1998 1 155,00руб

297 14-дек-1998 2 310,00руб

303 15-дек-1998 1 155,00руб

306 15-дек-1998 2 310,00руб

305 15-дек-1998 2 310,00руб

307 15-дек-1998 1 155,00руб

304 15-дек-1998 1 155,00руб

323 17-дек-1998 1 155,00руб

336 19-дек-1998 2 310,00руб

348 21-дек-1998 1 155,00руб

352 21-дек-1998 1 155,00руб

347 21-дек-1998 1 155,00руб

34


Название Код заказа Дата заказа Количество Сумма заказа

354 22-дек-1998 2 310,00руб

353 22-дек-1998 2 310,00руб

355 22-дек-1998 1 155,00руб

364 23-дек-1998 2 310,00руб

365 23-дек-1998 2 310,00руб

366 23-дек-1998 1 155,00руб

363 23-дек-1998 2 310,00руб

369 24-дек-1998 1 155,00руб

368 24-дек-1998 1 155,00руб

372 24-дек-1998 1 155,00руб

371 24-дек-1998 2 310,00руб

376 25-дек-1998 2 310,00руб

377 25-дек-1998 2 310,00руб

378 25-дек-1998 1 155,00руб

382 26-дек-1998 1 155,00руб

384 26-дек-1998 2 310,00руб

390 27-дек-1998 1 155,00руб

393 27-дек-1998 1 155,00руб

389 27-дек-1998 2 310,00руб

396 28-дек-1998 1 155,00руб

398 28-дек-1998 1 155,00руб

400 28-дек-1998 2 310,00руб

401 28-дек-1998 1 155,00руб

395 28-дек-1998 1 155,00руб

408 29-дек-1998 1 155,00руб

406 29-дек-1998 1 155,00руб

412 30-дек-1998 2 310,00руб

Руб.

Итого : 1921 242 719,00руб.

35

...

Читайте также:
История государства Древнего Египта: Одним из основных аспектов изучения истории государств и права этих стран является...
Эталон единицы силы электрического тока: Эталон – это средство измерения, обеспечивающее воспроизведение и хранение...
Обучение и проверка знаний по охране труда на ЖД предприятии: Вредный производственный фактор – воздействие, которого...
Роль языка в формировании личности: Это происходит потому, что любой современный язык – это сложное ...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.045 с.