5 курс. Щитовидна залоза. Варіант І з відповідями
Варіант І.

1.Тиреоїдні гормони у фізіологічній концентрації справляють таку дію:

А. Посилюють поглинання кисню тканинами та окисні процеси в організмі; стимулюють ріст і     диференціювання органів і тканин, термогенез.

Б. Пригнічують поглинання кисню та окисні процеси в організмі, термогенез.

В. Посилюють катаболізм білків, розпад глікогену, жирів.

Г. Гальмують метаболізм жирів та вуглеводів.

Д. Знижують потребу міокарду в кисні, скоротливу функцію міокарду, артеріальний тиск.

 

2. Для дифузного токсичного зобу характерні:

А. Зоб, дифузна пітливість, тахікардія, дратівливість, тремор.

Б.  Емоційна лабільність, холодні вологі долоні, ступні, періодичні болі в серці, серцебиття.

В. Щитоподібна залоза збільшена, щільна, бугриста, брадикардія, емоційна загальмованість.

Г. Затримка росту, диспропорційна тілобудова, шкіра бліда, суха; сонливість, емоційна загальмованість.

Д. Затримка фізичного і розумового розвитку, набряки, закрепи, голос грубий, низький.

 

3. При проведенні неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз забір крові у доношених

    новонароджених проводять на:

А. 2-3 день від народження.     Б. 3-4 день від народження.     В. 4-5 день від народження.

Г. 6-7 день від народження.      Д. 7-14 день від народження.

 

4. Яка з перелічених клінічних ознак характерна для вродженого гіпотиреозу у неонатальному періоді:

А. Недоношена вагітність; низька маса тіла при народженні.

Б. Щільні набряки на тильній поверхні кистей, ступнів, у надключичних ямках.

В. Дитина неспокійна, часто плаче, високий тембр голосу при плачу.

Г. Шкіра підвищеної вологості; гіпертонія м’язів.

Д. Температура тіла підвищена; тахікардія.

 

5. Першим та основним проявом аутоімунного тиреоїдиту найчастіше є:

А. Гіпертиреоз.      Б. Гіпотиреоз.     В. Болючість щитоподібної залози.

Г. Збільшення щитоподібної залози за відсутністю клінічних проявів порушення її функції.

Д. Очні симптоми.

 

6. Для гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту характерно:

А. Щитоподібна залоза збільшена, м’яка, дифузна, еластична.

Б. Щитоподібна залоза збільшена, бугриста, щільної консистенції; титр антитіл до тиреоглобуліну

     підвищений.

В. Виражене підвищення рівнів трийодтироніну і тироксину.

Г. Титр антитіл до тиреоглобуліну нормальний.

Д. Різко виражені симптоми гіпертиреозу.

 

  1.  При яких показниках вмісту йоду в сечі (мкг/л) спостерігається тяжкий ступінь йодного дефіциту?

А. <20.     Б. 20-49.     В. 50-99.     Г. 100-199.     Д. 200-299.

 

  1.  Яка добова потреба в йоді для дітей молодшого віку (в мкг/добу)?

А. 50.     Б. 80.     В. 120.     Г. 150.     Д. 200.

 

  1.  Вирішальним в діагностиці раку щитоподібної залози є:

А. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози.     Б. Радіоізотопне сканування.

В. Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія.     Г. Визначення рівня тиреоглобуліну в сироватці крові.    Д. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з наступним дослідженням пунктату.

 

10. Раннім клінічним проявом раку щитоподібної залози найчастіше є:

А. Порушення загального стану.     Б. Поява поодинокого безбольового вузла.

В. Поява одного або кількох больових вузлів.      Г. Ознаки стиснення в ділянці шиї.

Д. Осиплість голосу, дисфагія, збільшення лімфатичних вузлів.

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІІ.

 

1. Для дифузного токсичного зобу характерні:

А. Дифузна пітливість, серцебиття, постійна тахікардія, дратівливість, тремор кінцівок, тіла.

Б. Регіонарна пітливість; холодні вологі долоні, ступні.

В. Затримка фізичного і розумового розвитку.

Г. Підвищення маси тіла; набряки.

Д. Непостійна тахікардія; зниження скоротливої функції міокарду.

 

2. Які клінічні симптоми виділяють в класичну тріаду симптомів при дифузному токсичному зобі?

А. Пітливість, тремор, екзофтальм.     Б. Зоб, пітливість, екзофтальм.    В. Зоб, тахікардія, екзофтальм.

Г. Тахікардія, втрата маси тіла, зоб.     Д. Серцебиття, пітливість, зоб.

 

3. Які з перелічених клінічних ознак характерні для вродженого нелікованого гіпотиреозу?

А. Прискорення росту, схуднення, підвищена пітливість.

Б. Затримка росту, хондродистрофічні пропорції скелета, набряки, загальмованість, брадикардія.

В. Затримка росту і статевого розвитку, нормальні пропорції тіла.

Г. Підвищена пітливість, збудливість, дратівливість, тахікардія.

Д. Серцебиття, тахікардія, пітливість, схуднення.

 

4. Лабораторні критерії первинного гіпотиреозу:

А. Підвищення рівнів трийодтироніну і тироксину в крові.    

Б. Зниження рівнів трийодтироніну і тироксину в крові.

В. Підвищення основного обміну.

Г. Зниження рівня тиротропіну в крові.

Д. Зниження рівня холестерину в крові.

 

5. Для аутоімунного тиреоїдиту (зоб Хашимото) характерно:

А. Щитоподібна залоза збільшена, бугриста, щільної консистенції.

Б. Наявність симптомів гіпотиреозу.

В. Зниження рівнів вільного трийодтироніну та тироксину в крові.

Г. Підвищення в крові титру антитіл до тиреоглобуліну та його зростання.

Д. Все перелічене.

 

6. Критерії ефективності лікування дітей з аутоімунним тиреоїдитом:

А. Відсутність скарг.    

Б. Стабільні розміри щитоподібної залози.

В. Нормальний рівень холестерину в крові.    

Г. Нормальний рівень тиротропіну в крові.

Д. Зменшення розмірів щитоподібної залози при відсутності симптомів гіпотиреозу; нормалізація титру

     антитіл до тиреоглобуліну.

 

7. Добова потреба в йоді (мкг/добу) для дітей передпубертатного віку складає:

А. 50.      Б. 80.     В. 120.      Г. 150.      Д. 200.

 

8. Легкий ступінь йодного дефіциту спостерігається при показниках екскреції йоду із сечею (мкг/л):

А. <20.     Б. 20-49.     В. 50-99.     Г. 100-199.     Д. 200-299.

 

9. Для клінічної картини раку щитоподібної залози характерно:

А. Солітарний вузол.     Б. Вузол, болючий при пальпації.     В. Вузол, який швидко росте.

Г. Симптоми стиснення органів шиї.     Д. Все перелічене.

 

10. Найпоширенішою злоякісною пухлиною щитоподібної залози є:

А. Фолікулярна карцинома.     Б. Папілярна карцинома.     В. Медулярна (С-клітинна) карцинома.

Г. Недиференційована (анапластична) карцинома.     Д. Неепітеліальні пухлини.

 

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІІІ.

1. Найбільш характерними змінами серцево-судинної системи при дифузному токсичному зобі є:

А. Збільшення розмірів серця вліво.     Б. Стійка тахікардія, серцебиття.    

В. Підвищення діастолічного тиску.     Г. Брадикардія.     Д. Зниження систолічного тиску.

 

2. При якому з перелічених захворювань виявляються очні симптоми – Грефе, Мебіуса, Кохера?

А. Дифузний нетоксичний зоб.        Б. Дифузний токсичний зоб.         В. Гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит.     Д. Гострий тиреоїдит.

 

3. Консервативна терапія дифузного токсичного зобу у дітей включає насамперед призначення:

А. Тиреостатичних препаратів.     Б. Тиреоїдних препаратів.     В. Препаратів йоду.

Г. Симпатолітиків.      Д. Седативних препаратів.

 

4. Лабораторними критеріями діагностики первинного гіпотиреозу є:

А. Підвищення загального і вільного трийодтироніну і тироксину і зниження тиротропіну в крові.

Б. Зниження рівнів трийодтироніну, тироксину та тиротропіну в крові.

В. Зниження загального і вільного трийодтироніну і тироксину та підвищення тиротропіну в крові.

Г. Зниження вмісту холестерину в крові.

Д. Підвищення основного обміну.

 

5. Нелікований вроджений гіпотиреоз у дітей раннього віку проявляється:

А. Затримка психофізичного розвитку.

Б. Кістковий вік випереджає паспортний; прискорення росту.

В. Пропорційна затримка росту, статеве недорозвинення.

Г. Серцебиття, постійна тахікардія, серцеві тони посилені.

Д. Тремор кінцівок, тіла; підвищена вологість шкіри, емоційна лабільність.

 

6. Яка тривалість замісної  терапії тиреоїдними препаратами при вродженому гіпотиреозі?

А. 1 міс.     Б. Кілька місяців.     В 1 рік.      Г. Кілька років.      Д. Постійно.

 

7. Діагностичними критеріями гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту  (зоб Хашимото) у дітей і

    підлітків є наступні ознаки:

А. Збільшення об’єму щитоподібної залози >97 перцентилі нормативних значень для даної статі та віку.

Б. Високий титр антитіл до тиреопероксидази та мікросомальної фракції тиреоцитів в крові та його зростання.

В. Ультразвукові зміни структури щитоподібної залози: дифузна гетерогенність, на тлі дифузного зниження ехогенності – розмиті ізо-  та гіперехогенні ділянки.

Г. Наявність набутого первинного гіпотиреозу.

Д. Все перелічене.

 

8. У разі виявлення вузлів у щитоподібній залозі доопераційним методом, що дозволяє оцінити цитологічну характеристику вузлового утворення, є:

А. УЗД щитоподібної залози.     

Б. Рівні тиреоїдних гормонів в крові.    

В. Рівень тиротропіну в крові.

Г. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія вузлового утворення.    

Д. Серологічні дослідження.

 

9. Оптимальне забезпечення організму дитини йодом за даними екскреції йоду із сечею (мкг/л) становить:    А. <20.     Б. 20-49.     В. 50-99.     Г. 100-199.     Д. 200-299.

 

10. Яке з перелічених післяопераційних ускладнень хірургічного лікування дифузного токсичного зобу

      пов’язане з недостатньою компенсацією захворювання перед оперативним втручанням:

А. Гіпотиреоз.     Б. Гіпопаратиреоз.     В. Парез голосових зв’язок.

Г. Тиреотоксичний криз.     Д. Кровотеча.

 

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІV.

1. Лабораторні критерії діагностики первинного дифузного токсичного зобу:

А. Підвищення рівня тиротропіну в крові. 

Б. Підвищення концентрації холестерину в крові.

В. Зниження основного обміну.

Г. Зниження рівнів загального і вільного трийодтироніну і тироксину в крові.     

Д. Підвищення рівнів загального і вільного трийодтироніну і тироксину, зниження тиротропіну в крові.

 

2. При об’єктивному обстеженні у підлітка виявлена збільшена щитоподібна залоза (ІІ ст.), щільної консистенції, бугриста, рухлива; слабкість, сонливість, загальмованість, зниження пам'яті, успішності в      школі, сухість шкіри, закрепи, щільні набряки. Для якого захворювання характерні дані  прояви?

А. Дифузний токсичний зоб.     Б. Аутоімунний тиреоїдит.      В. Рак щитоподібної залози.

Г. Вроджений гіпотиреоз.     Д. Дифузний еутиреоїдний зоб.

 

3. В патогенезі тиреотоксичного кризу важливу роль відіграють такі фактори:

А. Наявність провокуючого фактора.

Б. Раптове вивільнення в кров великої кількості тиреоїдних гормонів.

В. Посилення надниркової недостатності.

Г. Підвищення активності вищих відділів нервової та симпато-адреналової систем.

Д. Все перелічене.

 

4. При якому захворюванні щитоподібної залози спостерігається затримка психофізичного розвитку?

А. Дифузний нетоксичний зоб.     Б. Дифузний токсичний зоб.     В. Вроджений гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит.     Д. Підгострий тиреоїдит.

 

5. В лікуванні вродженого гіпотиреозу в поєднанні із замісною терапією обов’язковим є призначення:

А. Полівітаміни.     Б. Ноотропні препарати.      В. Антигістамінні препарати.

Г. Спазмолітичні препарати.     Д. Сечогінні препарати.

 

6. Для якої патології щитоподібної залози характерна виражена затримка темпів скостеніння (за даними      рентгенографії кистей) і росту:

А. Дифузний токсичний зоб.

Б. Дифузний еутиреоїдний зоб.

В. Вроджений гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит.

Д. Підгострий тиреоїдит.

 

7. Яка тактика лікаря-педіатра у разі виявлення при пальпації щитоподібної залози у дитини вузлового

утворення щільної консистенції, нерухливого?

А. Призначити контрольний огляд через 1 міс.         Б. Визначити рівні тиреоїдних гормонів в крові.

В. Здійснити УЗД щитоподібної залози.                      Г. Призначити препарати тиреоїдних гормонів.

Д. Направити в спеціалізований заклад для обстеження щитоподібної залози (УЗД щитоподібної залози,

     рівні тиреоїдних гормонів, тиротропіну в крові, тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію).

 

8. Добова потреба в йоді для підлітків і дорослих становить (мкг/добу):

А. 50.     Б. 80.     В. 120.     Г. 150.     Д. 200.

9. Для якого захворювання характерні клінічні прояви – збільшення щитоподібної залози, дратівливість,       збудливість, схуднення, пітливість, серцебиття, тахікардія, тремор, симптоми Грефе, Мебіуса, Кохера,       Штельвага?

А. Гіпотиреоз.     Б. Дифузний токсичний зоб.     В. Дифузний еутиреоїдний зоб.

Г. Аутоімунний тиреоїдит.     Д. Підгострий тиреоїдит.

 

10. Якому стану з найбільшою вірогідністю відповідає клінічна картина – виявлення солітарного щільного, нерухливого вузла у щитоподібній залозі, збільшення лімфатичних вузлів шиї?

      А. Аутоімунний тиреоїдит (зоб Хашимото).     Б. Рак щитоподібної залози.     В. Кіста щитоподібної залози.         Г. Аденома щитоподібної залози.     Д. Підгострий тиреоїдит.

 

Правильні відповіді підкреслюють букву.Поделиться:
Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2024-02-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: