Теми дипломів: фінанси і правове регулювання
 1. Державне соціальне страхування
 2. Співучасть у злочині. Особливості кримінальної відповідальності співучасників злочину. Добровільна відмова
 3. Правовий статус органів фінансового контролю»
 4. Злочини у сфері службової діяльності. Нове в законодавстві про запобігання та протидії корупції»
 5. Принцип змагальності та диспозитивності, як основа цивільного судочинства в Україні
 6. Особливості договору ренти
 7. Кримінально – правова характеристика злочинів проти власності. Особливості розмежування крадіжки від шахрайства
 8. Правові засади та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення»
 9. Адміністративно-юрисдикційна діяьність органів внутрішніх справ»
 10. «Особливості здійснення адміністративної юрисдикції
 11. Особливості правового статусу органів фінансового контролю в Україні
 12. Припинення та розірвання трудового договору: порівняльний аналіз»
 13. Особливості правозастосування режиму робочого часу.”
 14. «Правила внутрішнього трудового розпорядку»
 15. Кримінологічна характеристика службових злочинів та шляхи їх попередження ”
 16. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в Україні»
 17. «Процесуальні документи та їх характерні особливості в цивільному процесуальному праві»
 18. “Адміністративно-правові режими”
 19. “Відтворення обстановки і обставин події”
 20. “Трасологія”
 21. «Адміністративно-правові  засади боротьби с корупцією
 22. « Злочини проти громадського порядку та моральності. Кримінально-правова характеристика хуліганства та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність»
 23. «Повна матеріальна відповідальність»
 24. “Земельна реформа в Україні”
 25. Судовий захист прав громадян у державному управлінні”
 26. «Правове регулювання кредитних відносин»
 27. Міжнародні договори як джерело трудового права»
 28. Адміністративно-правові  засади діяльності органів виконавчої влади
 29. Оренда землі
 30. Порядок проведення обшуку і виїмки
 31. Відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері
 32. Об’єднання громадян і громадяни як учасники адміністративно- правових відносин»
 33. «Правові засади та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення»
 34. «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Причини поширеної загибелі та травматизму людей на дорогах України та попередження цього явища шляхом вдосконалення чинного законодавства України»
 35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру»
 36. Особливості правового регулювання відпустки: теоретичні аспекти та практика застосування
 37. Правовий статус земель сільськогосподарського призначення
 38. Судова балістика               40«Правове регулювання кредитних відносин»
 39. Організаційно – правове забезпечення реалізації адміністративно – правового  статусу державного службовця»

 Поделиться:
Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2024-02-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: